Αρχική Σελίδα
Στείλε την Σελίδα
Χάρτης Πλοήγησης
Επικοινωνία
Γλωσσάρι    
Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή
Διαταραχή Πανικού
Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
Διαταραχές Συνδεόμενες με το Stress
  Οξεία Αντίδραση στο Stress
  Διαταραχή Stress μετά από Ψυχοτραυματική Εμπειρία
  Διαταραχή Προσαρμογής
Φοβικές Διαταραχές (Φοβίες)
Άλλες Αγχώδεις Διαταραχές

Μορφές - Τύποι Άγχους > Διαταραχές Συνδεόμενες με το StressΔιαταραχές Συνδεόμενες με το Stress

Οι διαταραχές αυτές προκύπτουν είτε ως άμεση συνέπεια ενός έντονου στιγμιαίου ή συνεχιζόμενου ψυχοτραυματικού γεγονότος ή ως αποτέλεσμα σημαντικών μεταβολών στη ζωή ενός ατόμου. Συνδέονται αιτιοπαθολογικά με τον ψυχοβιολογικό μηχανισμό του stress και περιλαμβάνουν την οξεία αντίδραση στο stress, τη διαραχαχή stress μετά από ψυχοτραυματική εμπειρία και τη διαταραχή προσαρμογής.

αρχή
 
Ο παρών δικτυακός τόπος απευθύνεται σε άτομα που ζούν στην Ελλάδα © 2010 ΕΠΙΨΥ
Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Powered by Interoptics A.E.E.